UY TÍN nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng CHẤT LƯỢNGđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm GIÁ HỢP LÝquyền lợi tối đa cho khách hàng
[tintuc]

Le Hir, Giản yếu bào chế học, Nxb Trường đại học y  dược Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Dược, năm 1988, 347 trang.
Sách do Thầy Nguyễn Vĩnh Niên dịch theo cuốn Le Hir, Abrégé de pharmacie galénique - 4e édition, Masson, 1983.
Sách nghiên cứu: Dự án bảo tồn và số hoá các 1000 cuốn sách y dược, đông y, nam dược cổ truyền.
Đã có file PDF scan, searchable. Ai cần nghiên cứu inbox! No-free

[/tintuc]

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

NHẬN XÉT

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét