UY TÍN nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng CHẤT LƯỢNGđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm GIÁ HỢP LÝquyền lợi tối đa cho khách hàng
[tintuc]
Giáo trình thiết kế tiền công thức: Thuốc hóa dược, thuốc nguồn gốc sinh học và thuốc dược liệu, tái bản lần thứ hai
Giáo trình thiết kế tiền công thức: Thuốc hóa dược, thuốc nguồn gốc sinh học và thuốc dược liệu, tái bản lần thứ hai

Các nghiên cứu thiết kế tiền công thức là các nghiên cứu vật lý, hóa dược và thuốc nguồn gốc sinh học cần thiết để mô tả một dược chất để cho phép thiết kế đúng sản phẩm thuốc, trong khi hiệu quả của sản phẩm thuốc được xác định trong giai đoạn nghiên cứu công thức. Mặc dù hai ngành học trùng lặp trong thực tế, mỗi ngành là một giai đoạn khác biệt đáng kể của sự phát triển thuốc mới.

Hoàn toàn tập trung vào các nguyên tắc tiền công thức, Giáo trìnhvề sự tiền công thức đã được sửa đổi và cập nhật đầy đủ: Thuốc hóa dược, thuốc nguồn gốc sinh học và thuốc từ dược liệu, Ấn bản thứ hai cung cấp các mô tả chi tiết về các phương pháp tiền công thức, đưa ra mô tả hiện đại về từng kỹ thuật và liệt kê hiện tại các công cụ có sẵn hữu ích trong việc cung cấp một đặc tính toàn diện của một thực thể ma túy mới.

Giáo trình thiết kế tiền công thức - Thuốc hóa dược, thuốc nguồn gốc sinh học và thuốc dược liệu, tái bản lần thứ hai


Tính năng, đặc điểm của sách:
Giải quyết các nghiên cứu tiền xử lý của ba loại thực thể hoạt động mới khác nhau - hóa dược, thuốc nguồn gốc sinh học và thuốc từ dược liệu, là nhóm hoạt chất được thành lập mới nhất được phân loại bởi FDA

Minh họa các hoạt động bao gồm trong nghiên cứu tiền xử lý và thiết lập một phương pháp nhiệm vụ cho các dự án phát triển thuốc

Bao gồm các biểu đồ dòng chảy rộng để đưa ra quyết định đặc trưng

Cung cấp xử lý lý thuyết rộng rãi các nguyên tắc quan trọng để kiểm tra độ hòa tan, độ hòa tan, tính ổn định và đặc tính trạng thái rắn

Bao gồm hơn 50% vật liệu mới

Cần sách xin liên hệ: nghiencuuthuoc@gmail.com hoặc info@nghiencuuthuoc.com


[/tintuc]

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

NHẬN XÉT

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét