UY TÍN nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng CHẤT LƯỢNGđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm GIÁ HỢP LÝquyền lợi tối đa cho khách hàng
[tintuc]
1. ImageJ/FIJI – The Image Multi-Tool


Link tải

2. Cell Profiler/Cell Analyst – Image Batch Processing and Data Analysis


3. Neuronstudio – Automatic Neuron Tracing Super-ToolLink tải
4. Volume Integration and Alignment System (VIAS) – Image Stack Alignment Software
Link tải
5. L-measure – Quantitative Morphological Measurements to the Max6. Omero
7. Micro-ManagerĐang cập nhật thêm
Tham khảo:
https://www.stressmarq.com/5-free-image-analysis-software-tools-for-microscopy/?v=e14da64a5617
[/tintuc]

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

NHẬN XÉT

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét